Wednesday, April 25, 2007

Women Runners and Iron Deficiency

Athletic ladies of all ages who suffer from decreased performance may be suffering from iron deficiency. Many women who are watching their weight will eat more salads. Thinking that eating a lot vegetables and less red meat is healthier. This is true, but not including red meat in your diet can cause iron deficiency.

Low iron levels will decrease levels of erythropoieses (the hormone EPO which is responsible for red cell production) which controls hemoglobin production. Hemoglobin is the component of blood that carries oxygen. What does all this mean to women? A noticeable drop in performance will be occurring.

During periods of high training volume, weight loss or menstruation iron deficiency will be more noticeable. Studies show that 50% of women runners are iron deficient. Feeling chilled or cold is a common symptom of low iron levels. This could explain why some women who are always feeling cold.

The recommended daily allowance for iron is 15 milligrams. Your performance will start to decline on the day that the recommended daily allowance is not met. Thankfully one of the solutions is quite simple; eat more iron-rich foods. Two very good sources of iron are red meat and dark poultry. Many women will shy away from red meat and dark poultry due to the fat content. Choosing lean cuts of red meat will meet your daily iron requirements of iron and still maintain a low-fat diet.

For vegetarians, two iron rich sources include lentils and iron-fortified breakfast cereals. Do not drink coffee or tea when eating iron-fortified breakfast cereals. Coffee and tea block the body’s ability to absorb iron. Drinking orange juice which has vitamin C actually helps the body absorb iron. Drinking orange juice with iron rich foods actually helps the body with absorption.

If you have low iron levels now, you can take supplements. Be sure to check with your doctor about recommended dosages. Too much iron can create other problems. Excessive amounts of iron will cause constipation and the body’s ability to absorb zinc. Several studies have shown that no benefit can be found in taking iron supplements. The best way to get enough iron is to consume 2-4oz of red meat a day.

Once your iron levels are back up to normal you will be amazed by the improvements in performance as well as increased energy levels for daily activities.

http://www.fatiguenutrition.com

2 comments:

Anonymous said...

I just found the website who discuss about
many
home based business opportunity

If you want to know more here it is
home based business opportunity
www.home-businessreviews.com

Anonymous said...

Kým kríza pokračuje, aby sme sa cítili jeho škodlivé účinky slovakka ekonomiky, spoločnosti aj naďalej verí v reklame ee investovať do reklamy, a to najmä, že z Family G Medzi rôzne formy reklamy k dispozícii, priame reakcie na trh je čoraz viac Rodina G ocenili, pretože umožňuje na obmedzenú dobu, niekedy len pár dní, merateľné výsledky a úplne spoľahlivé. Family G marketing priamej reakcie reklamy je vzorec prednostné malých a stredných podnikov, pretože talianske meranie všetkých údajov môže konať, že tam, kde nie Family G prestať investovať a páchanie ďalšej zisk rozpočtu, FamilyG kde je priestor pre úspech a vyššie zisky.

Z tohto pohľadu, nástroje par excellence Family G sprievodca je taktiež vzhľadom k veľmi podrobné údaje Family G môže urobiť rozhodnutia dôležité presunúť svoje marketingové z jednej strany na druhú a pozrieť sa na vplyvy a dôsledky (takmer okamžite) z Vaše rozhodnutie. Avšak, "squeeze" Family G na najvyššej úrovni, aby maximalizovali zisky, môže byť časovo náročné a nie je Family G toľko skúseností za sebou, prečo systém na prvý pohľad veľmi jednoduché, je vlastne štruktúrovaný so železnou logikou si uvedomiť, že každý zadávateľ reklamy by mal nasledovať.

Napokon, niektorí inzerenti, všeobecne Family G podnikavejší, uvedomí si nekonečný potenciál Family G. Chápu, že je prístroj riadi prísnymi pravidlami a je známy natoľko dobre, aby sa zisková ich kampaní a využiť tohto nástroja 100%.